publicerad: 2021  
skräckexempel skräckexemplet, plural skräck­exempel, bestämd plural skräckexemplen
skräck|­ex·empl·et
substantiv
skräck`exempel
exempel på sämsta möjliga ut­förande eller resultat
ett skräckexempel (något/sats)
ett skräckexempel (något)
ett skräckexempel (sats)
reportaget var ett skräck­exempel på dålig journalistik
belagt sedan 1775