publicerad: 2021  
skräna skränade skränat
verb
skrä`na
ge ifrån sig skrän om folk­hop el. en­staka person
JFR skråla
någon skränar (om någon/något/sats)
någon skränar (om någon)
någon skränar (om något)
någon skränar (om sats)
skränande supportrar på ståplats­läktaren
äv. i fråga om liknande djur­läte
skränande måsar
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska skräna; trol. ljud­härmande
skränaskränande, skrän