publicerad: 2021  
skränfock skrän­focken skrän­fockar
skrän|­fock·en
substantiv
skrä`nfock
skränande person
SYN. gaphals
belagt sedan 1891; till skräna; efter­ledet ovisst, ev. besläktat med focka