publicerad: 2021  
skval skvalet
skval·et
substantiv
lång­draget och ljudligt rinnande av vatten
skvalregn; regnskval
skvalet från stup­rännan
äv. bildligt, spec. ut­draget (och ointressant) prat
all­mänt pedagogiskt skval
spec. äv. skvalmusik
skvalprogram
melodi­radion spelade skval hela natten
belagt sedan 1749; 1962 i bet. 'skvalmusik'; till skvala