publicerad: 2021  
skyldighet skyldigheten skyldigheter
skyld·ig·het·en
substantiv
skyl`dighet
något som man är förpliktad att göra
skyldighet (för någon) (mot någon/något) (att+verb)
skyldighet (för någon) (mot någon) (att+verb)
skyldighet (för någon) (mot något) (att+verb)
lag­stadgade skyldigheter; någons moraliska skyldighet; full­göra sina skyldigheter; åsido­sätta sina skyldigheter; rättigheter och skyldigheter; arbets­givarnas skyldigheter gent­emot de an­ställda; det var den mötande bilens skyldighet att hålla undan för honom; han har vissa skyldigheter mot sin före detta fru
spec. i ett emfatiskt ut­tryck
det är din förbannade skyldighet att hjälpa dem!
belagt sedan 1632