publicerad: 2021  
1skyla skylde skylt, presens skyler
verb
sky`la
ibland med partikelnöver, utan större betydelse­skillnad dölja vanligen med hjälp av något täckande; särsk. om person
någon skyler (över) någon/något/sats
någon skyler (över) någon
någon skyler (över) något
någon skyler (över) sats
han skylde kroppen i en bad­rock; hon skylde an­siktet i händerna
äv. om det täckande materialet
snön skylde marken
äv. bildligt
han skylde över sin okunnighet med ett ständigt vitsande
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska skyla; bildn. till skjul
skylaskylande
2skyla skylade skylat
verb
sky`la
an­ordna i skylar
någon skylar något
rågen skylades med hand­kraft
belagt sedan 1734; sv. dial. skyla; till skyl
skylaskylande, skylning