publicerad: 2021  
skylla ifrån sig skyllde skyllt, presens skyller
verb
skylla ifrå´n sig
ge någon annan skulden för eget miss­tag eller dylikt
någon skyller ifrån sig (något/sats) (någon/något)
någon skyller ifrån sig (något) (någon)
någon skyller ifrån sig (något) (något)
någon skyller ifrån sig (sats) (någon)
någon skyller ifrån sig (sats) (något)
de olika an­svariga myndigheterna skyllde ifrån sig på var­andra
belagt sedan 1734
skylla ifrån sigfrånskyllande, ifrånskyllande