publicerad: 2021  
skylt skylten skyltar
skylt·en
substantiv
tavel­liknande an­ordning med någon information
skylta; hastighetsskylt; namnskylt; nummerskylt; reklamskylt; varningsskylt
följa skyltarna; en skylt med texten "Väl­kommen"
någon gång äv. skyltfönster
vad kostar klänningen i skylten?
äv. om mindre skiva el. bricka eller dylikt
låsskylt
ta ner skylten var­dagligtdet är snart 100 år sedan den berömde ir­ländske dramatikern tog ner skylten ○ äv. all­männarebandet tog ner skylten för 20 år sedan men på senaste tiden har det börjat florera rykten om en återförening
belagt sedan 1660; av lågtyska schilt 'sköld; skylt'; jfr ur­sprung till skildra, skyldra, sköld