publicerad: 2021  
skyttel skytteln skyttlar
skyttl·ar
substantiv
skytt`el
1 ett litet, båt­liknande redskap som inne­håller väfttråden på en spole och an­vänds för att (snabbt) föra tråden fram och till­baka genom varpen vid vävning
skytteln fastnade efter­som skälet var för dåligt
belagt sedan 1751; jfr da. skyttel 'skott­spole', isl. skutill 'stång att skjuta för; kastspjut'; till skjuta
2 färd­medel (båt, flyg­plan etc.) som går i skyttel­trafik
belagt sedan 1716