publicerad: 2021  
skytteltrafik skyttel­trafiken
skyttel|­traf·ik·en
substantiv
skytt`eltrafik
tätt upp­repad trafik fram och åter mellan två punkter
skytteltrafik (från något) (till något) skytteltrafik (mellan några)
ambulanserna gick i skyttel­trafik mellan olycksplatsen och sjuk­huset
belagt sedan 1947