publicerad: 2021  
skyttelinje skytte­linjen skytte­linjer
skytte|­linj·en
substantiv
skytt`elinje
en stridsgruppering för skytte­grupper var­vid skyttarna är ut­spridda både på djupet och på bredden
SE skytt
de låg i första skytte­linjen; en två kilometer lång skytte­linje
äv. vid jakt det av­snitt eller den linje i terrängen där skyttarna står på pass vid drev- eller klapp­jakt och mot vilken drevkedjan försöker driva djuren
belagt sedan 1871