publicerad: 2021  
skådespel skåde­spelet, plural skåde­spel, bestämd plural skåde­spelen
skåde|­spel·et
substantiv
skå`despel
sceniskt verk där de upp­trädande med tal och åt­börder ger in­tryck av att vara andra personer in­begripna i något händelse­förlopp
ett skådespel (om någon/något/sats)
ett skådespel (om någon)
ett skådespel (om något)
ett skådespel (om sats)
upp­föra ett skåde­spel; Strindbergs historiska skåde­spel
äv. om dramatisk el. märklig före­teelse el. händelse(kedja) i verkliga livet
folk­livet på torget erbjöd ett färg­glatt skåde­spel
bröd och skåde­spel se bröd
belagt sedan 1561; till skåda och spel