publicerad: 2021  
skålrost skål­rosten
skål|­rost·en
substantiv
skå`lrost
(växtsjukdom orsakad av) skål­formig sporbildning som ut­gör ett utvecklingsstadium hos (vissa) rost­svampar
skål­rost på rosor och krusbärsbuskar
belagt sedan 1864