publicerad: 2021  
skälig skäligt skäliga
skäl·ig
adjektiv
skä`lig
som det finns goda skäl att stödja
en skälig begäran
sär­skilt ekonomi, juridik rätt­vis, rimlig
få skälig ersättning; ett skäligt pris; en skälig hyra; en skälig levnads­nivå
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skiälliker; till skäl