publicerad: 2021  
1skärva skärvan skärvor
skärv·an
substantiv
skär`va
ofta plur. skarp­kantad (liten) bit av sönder­slaget glas eller porslin el. annat hårt material
glasskärva; granatskärva
en skärva (av något)
hon pusslade ihop skärvorna så att vasen såg all­deles hel ut
äv. bildligt brottstycke
skärvor av andras tankar och erfarenheter
belagt sedan 1559 (i bet. 'småbit; spillra'); av lågtyska scherve 'bit; skärva'; nära besläktat med skarv
Skärvor av pärle­mor. Titel på en samling prosa­dikter av Maria Wine (1969)
2skärva skärvade skärvat
verb
skär`va
1 mindre brukligt ofta refl. slås i skärvor
något skärvar (sig)
isen skärvade (sig)
belagt sedan 1745
2 mindre brukligt slå i skärvor
skärvning
någon skärvar något
vi får nog skärva stenen för att få bort den
äv. betäcka med skärvor
en skärvad gångstig
belagt sedan 1902
skärvaskärvande