publicerad: 2021  
skötrum sköt­rummet, plural sköt­rum, bestämd plural sköt­rummen
sköt|­rumm·et
substantiv
skö`trum
rum där man kan byta blöjor på späd­barn särsk. i offentlig lokal
nyckeln till sköt­rummet kan hämtas i informationen
belagt sedan 1959