publicerad: 2021  
slemlösande ingen böjning
slem|­lös·ande
adjektiv
slem`lösande
som löser upp besvärande slem t.ex. i svalget
en slem­lösande medicin
belagt sedan 1749