publicerad: 2021  
slutbetänkande slut­betänkandet slut­betänkanden
substantiv
slu`tbetänkande
slut­giltigt betänkande
ett yttrande över ett slut­betänkande; kommittén har lämnat sitt slut­betänkande till regeringen
belagt sedan 1823