publicerad: 2021  
slutända slut­ändan
eller
slutände slutänden
slut|­änd·an, slut|­änd·en
substantiv
slu`tända el. slu`tände
en­dera av de två yttersta delarna av något
garnets slut­ända; gatans slut­ända
i slut­ändan som ett slutefter en serie åt­gärder, händelser eller dylikt: i slut­ändan är det konsumenten som bestämmer
belagt sedan 1963