publicerad: 2021  
slå samman slog slagit, presens slår
verb
[sam`-] el. [sam´-]
skapa en enhet av
någon slår samman något med något någon slår samman några
beslutet att slå samman de båda institutionerna
belagt sedan 1927
slå sammansammanslagning