publicerad: 2021  
släktforskning släkt­forskningen
släkt|­forsk·ning·en
substantiv
släk`tforskning
under­sökning av en släkts historia
DNA-släktforskning
efter pensioneringen tänker hon ägna sig åt släkt­forskning
belagt sedan 1887