publicerad: 2021  
1släppa släppan släppor
släpp·an
substantiv
släpp`a
spricka i malm eller berg­art
belagt sedan 1764; till 2släppa!!
2släppa släppte släppt, presens släpper
verb
släpp`a
1 lossa eller tappa greppet om något, så att det kan röra sig fritt
någon släpper någon/något
någon släpper någon
någon släpper något
han råkade släppa glaset i golvet; hon släppte inte för en sekund barnets hand
spec. låta bli fri
han släpptes efter förhör; fågeln släppte sitt byte
äv. ofta med partikel, t.ex.fram, förbi, in, loss, på, till, ut låta (fritt) förflytta sig förbi något, in i något etc.
någon släpper (fram/förbi/in/loss/på/till/ut) någon/något
någon släpper (fram) någon
någon släpper (fram) något
någon släpper (förbi) någon
någon släpper (förbi) något
någon släpper (in) någon
någon släpper (in) något
någon släpper (loss) någon
någon släpper (loss) något
någon släpper () någon
någon släpper () något
någon släpper (till) någon
någon släpper (till) något
någon släpper (ut) någon
någon släpper (ut) något
släppa på strömmen; industrin släpper ut många tusen ton avloppsvatten per år; släpp fram kvinnan med barn­vagnen; han gick och släppte in rör­mokaren
äv. bildligt, spec. ge upp, låta fara
släppa tanken på att bli något stort; han har aldrig släppt kontakten med sin gamla skola; Men borde vi inte ha gjort annor­lunda? – Släpp det! Tänk nu inte mer på det
spec. äv. var­dagligt låta komma till an­vändning
någon släpper (loss/till) något
någon släpper (loss) något
någon släpper (till) något
han släppte loss hela sin morbida fantasi; hon fick släppa till alla sina besparingar
spec. äv. ge ut, publicera
släppa ny program­vara; släppa ett nytt av­snitt av en podd; bandet har släppt en singel
släppa vad någon har för händer(na) se hand
släppa väder se väder
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska släppa; bildat till slippa; bet. 'ge ut, publicera' efter engelska release
2 lossna
något släpper
isen hade släppt från stränderna
äv. bildligt upphöra
värken släppte för en stund
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons Skrifter på svenska
3 ge upp alla försök att hålla samma takt som framför­varande konkurrent(er) vid hastighets­tävling
någon släpper
hon gjorde ett ryck och de andra tvingades släppa
belagt sedan 1924
släppasläppande, släpp