publicerad: 2021  
smyg-
förled
som sker i det fördolda och ofta ock­så är otillåtet
JFR tjuv-
smygfilma; smygjakt; smygläsa; smygreklam; smygrökare; smygsupa; smygtitta
belagt sedan ca 1760