publicerad: 2021  
små plural
adjektiv
anv. som plur. tillliten som har obetydlig ut­sträckning eller om­fattning
små barn; små bok­stäver; både små och stora far­tyg
äv. i sammansättn. med ord i sing.
ofta substantiverat om barn el. djur­ungar
ett roligt spel för både stora och små; en stolt and­mamma med sina små
spec. äv. oväsentlig
småsaker
de små grå se grå
leva i/under små om­ständigheter se omständighet
många bäckar små (gör en stor å) se bäck
tala med små bok­stäver se bokstav
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska smar; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.; ev. besläktat med mikro-; jfr ur­sprung till försmå, smäda, smälek