publicerad: 2021  
snyting snytingen snytingar
snyt·ing·en
substantiv
sny`ting
var­dagligt slag i an­siktet
ge någon en snyting; få en snyting; åka på en snyting
äv. bildligt
ledaren inne­höll ett par rejäla snytingar mot regeringen
belagt sedan 1910; sv. dial. snyting; till snyte