publicerad: 2021  
socialmedicin social­medicinen
soci·al|­med·ic·in·en
substantiv
socia`lmedicin
gren in­om medicinen som in­riktas på socialpolitiska åt­gärder som främjar folk­hälsan t.ex. barn- och mödra­vård och skol­hälsovård
äv. om läran om sjukdomar som beror på (dåliga) sociala förhållanden
belagt sedan 1934