publicerad: 2021  
1socialliberal social­liberalt social­liberala
soci·al|­liber·al
adjektiv
socia`lliberal
som har att göra med socialliberalismen
en social­liberal politik
belagt sedan 1936
2socialliberal social­liberalen social­liberaler
soci·al|­liber·al·en
substantiv
socia`lliberal
an­hängare av socialliberalism
belagt sedan 1917