publicerad: 2021  
spadtag spad­taget, plural spad­tag, bestämd plural spad­tagen
spad|­tag·et
substantiv
spa`dtag
det att lyfta upp jord eller dylikt med spade och vanligen kasta iväg den
JFR tag 2
han vilade en stund efter varje spad­tag; infrastruktur­ministern tog det första spad­taget till den nya motor­vägen
ibland bildligt i ut­tryck för bristande arbetsvilja eller dylikt
han tog knappt ett spad­tag längre
belagt sedan 1714