publicerad: 2021  
spelbar spelbart spelbara
spel·bar
adjektiv
spe`lbar
som kan spelas med hän­syn till kvalitet, svårighets­grad eller dylikt
spelbar (för någon)
en högst spelbar pjäs; hans violin­konsert an­sågs knappt spelbar
ofta i bollspels­sammanhang, spec. som det går att spela på
planen var knappast spelbar efter sky­fallet
spec. äv. som det går att spela bollen (eller pucken) till
hon var hela tiden rörlig och spelbar
belagt sedan 1881