publicerad: 2021  
spänstig spänstigt spänstiga
spänst·ig
adjektiv
spän`stig
(som ger in­tryck av att vara) kraft­full och smidig om person
vara spänstig för sin ålder; han var spänstig och vältrimmad
äv. om handling eller dylikt
hon gick med spänstiga steg
äv. om material eller dylikt
spänstig hud; väl­smakande räkor med spänstig konsistens
äv. bildligt
en spänstig prosa
belagt sedan 1738; till spänna, trol. efter mönster av motspänstig