publicerad: 2021  
1stackato
eller
staccato
stack·ato
adverb
[-a´to] el. [-at´o]
med tydligt uppe­håll mellan tonerna vid sång el. instrument­spel
MOTSATS 1legato
spela stackato
äv. något ut­vidgat hackigt eller stötvis
han talade stackato
belagt sedan 1802; av ita. staccato med samma betydelse, till staccare 'av­skilja'
2stackato stackatot stackaton
stack·ato·na
substantiv
[-a´to] el. [-at´o]
(del av) musik­stycke som ska fram­föras med uppe­håll mellan tonerna
MOTSATS 2legato
belagt sedan 1795