publicerad: 2021  
stam-
förled
som ut­gör det centrala och ur­sprungliga
stamaktie; stambana; stamfastighet
äv. ständigt åter­kommande
äv. som man ständigt åter­kommer till
stambord; stamkrog
spec. i militära samman­hang
stamanställd; stambefäl; stamofficer
belagt sedan ca 1700