publicerad: 2021  
stamaktie stam­aktien stam­aktier
stam|­akti·en
substantiv
stam`aktie
aktie som ut­givits för an­skaffning av det ur­sprungliga rörelse­kapitalet i aktie­bolag
belagt sedan 1890