publicerad: 2021  
standardprov standard­provet, plural standard­prov, bestämd plural standard­proven
stand·ard|­prov·et
substantiv
stan`dardprov
ej officiell beteckning riks­omfattande prov i grund­skolan för att fast­ställa den genom­snittliga kunskaps­nivån; i vissa ämnen
standardprov (i något)
de första standard­proven i grund­skolan gavs 1962; standard­proven har er­satts med nationella prov
belagt sedan 1943