publicerad: 2021  
statsöverhuvud stats­överhuvudet, plural stats­överhuvuden äv. stats­överhuvud, bestämd plural stats­överhuvudena
stats|­över·huvud·et
substantiv
[stat`s-] el. [sta`ts-]
statschef
belagt sedan 1870