publicerad: 2021  
stiga steg stigit stigen stigna, presens stiger
verb
sti`ga
1 vanligen med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.av, fram, in, på, upp, ur förflytta sig med (långa) steg
någon stiger av/fram/in/på/upp/ur (någonstans)
någon stiger av (någonstans)
någon stiger fram (någonstans)
någon stiger in (någonstans)
någon stiger på (någonstans)
någon stiger upp (någonstans)
någon stiger ur (någonstans)
någon stiger av/ur/på (något)
någon stiger av (något)
någon stiger på (något)
någon stiger ur (något)
någon stiger upp (tid)
stiga fram till bordet; han steg in i salen; hon steg upp på podiet
äv. förflytta sig på eller av for­don eller dylikt
stiga ur bilen; stiga av cykeln; stiga på tåget; stiga om­bord
äv. med partikelnupp gå upp ur sängen efter att ha sovit
hon brukar stiga upp klockan sju
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska stigha; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. vesti´gium 'fot­steg'; jfr ur­sprung till steg, stege, stegra
2 ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad förflytta sig till högre nivå
stigande; stigning; uppstiga
någon/något stiger (upp) (någonstans)
någon stiger (upp) (någonstans)
något stiger (upp) (någonstans)
luft­ballongen steg; flyg­planet steg brant; solen steg på himlen; vattennivån steg oro­väckande; röken steg (upp) från skor­stenen
äv. om något som eg. är orörligt (tyckas) gå upp­åt
vägen stiger långsamt mot passet
äv. bildligt öka
temperaturen steg; priserna har stigit; arbets­lösheten steg; stigande kostnader; marken har stigit i värde; han har stigit i graderna; han blev förståndigare med stigande ålder
stiga någon åt huvudet se huvud
stigande diftong se diftong
stigande peon se peon
stigande rytm se rytm
belagt sedan 1561