publicerad: 2021  
stig stigen stigar
stig·en
substantiv
smal (gång)väg i naturen vanligen utan spec. beläggning
gångstig; kreatursstig
trampa upp en stig; en krokig stig genom skogen; en smal stig genom gräset
belagt sedan slutet av 1200-talet (i sms.; (Westgöta-Lagen)) fornsvenska stigher; gemensamt germanskt ord; bildn. till stiga