publicerad: 2021  
stinn stint stinna
adjektiv
väl­fylld så att sidorna buktar ut
mjölkstinn
kons stinna juver; en stinn plån­bok; hans mage var stinn av soppan
äv. all­männare vanligen i sammansättn.
hormonstinn; testosteronstinn
äv. bildligt
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska stinder 'hård; spänd'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.