publicerad: 2021  
stoppa stoppade stoppat
verb
[ståp`a]
1 ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad förhindra genom­förandet av någon verksamhet eller dylikt
stoppknapp
någon stoppar (upp) någon/något
någon stoppar (upp) någon
någon stoppar (upp) något
stoppa matchen; stoppa rätte­gången; stoppa leveranserna; hon försökte stoppa tidningsartikeln; stoppa (upp) an­fallet
äv. med av­seende på person, spec. i fråga om förflyttning
stoppsträcka
hon blev stoppad av polisen för fort­körning
äv. med av­seende på maskin, naturlig process eller dylikt
stoppa motorn; stoppa blödningen
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska stoppa; av lågtyska stoppen och senare av engelska stop med samma betydelse; trol. besläktat med stoppa 4 'fylla'
2 upp­höra att fungera
något stoppar
motorn stoppade plötsligt
äv. var­dagligt stanna
bilen stoppade fram­för porten
belagt sedan 1802
3 härda ut
någon stoppar för något någon stoppar med något
han stoppar inte länge till för pressen
äv. var­dagligt förslå om pengar m.m.
det stoppar inte med 1 000 kronor
belagt sedan 1778
4 fylla helt med mjukt inne­håll
någon stoppar något
stoppa korv; en stol med stoppad sits
spec. med av­seende på pipa fylla med tobak
han stoppade omsorgs­fullt pipan
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska stuppa, stoppa; av lågtyska stoppen med samma betydelse; trol. av lat. stuppa´re 'stoppa med blånor'
5 laga (hål i strumpa m.m.) genom att sy
stoppgarn
någon stoppar något
stoppa strumpor; stoppa ragg­sockor
belagt sedan 1669; se ur­sprung till stoppa 4
6 ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.in, ner, undan placera något i något
någon stoppar (in/ner/undan) någon/något (någonstans)
någon stoppar (in) någon (någonstans)
någon stoppar (in) något (någonstans)
någon stoppar (ner) någon (någonstans)
någon stoppar (ner) något (någonstans)
någon stoppar (undan) någon (någonstans)
någon stoppar (undan) något (någonstans)
stoppa händerna i byx­fickorna; stoppa brevet i brev­lådan; stoppa in ett mynt i automaten; stoppa ner glas­ögonen i fickan
äv. placera på viss plats
stoppa barnen i säng; stoppa undan kniven
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); se ur­sprung till stoppa 4
stoppastoppande, stoppning