publicerad: 2021  
stridslysten stridslystet stridslystna
strids|­lyst·en
adjektiv
[strit`s-]
som (gärna) söker konflikt av fysiskt el. intellektuellt slag
de kände sig trotsiga och strids­lystna
äv. om handling eller dylikt
hon svarade i strids­lysten ton
belagt sedan 1830