publicerad: 2021  
stridsmedel stridsmedlet, plural strids­medel, bestämd plural stridsmedlen
strids|­medl·et
substantiv
[strit`s-]
medel som är av­sett att an­vändas i (militär) strid nu­mera särsk. om annat än konventionella vapen
biologiska strids­medel; nukleära strids­medel; toxiner som an­vänds militärt klassas som kemiska strids­medel
belagt sedan 1836