publicerad: 2021  
studierektor studie­rektorn studie­rektorer
studie|­rekt·or·er
substantiv
stu`dierektor
något ålderdomligt (titel för) bi­trädande skol­ledare vid grund­skola eller gymnasie­skola med huvud­saklig upp­gift att plan­lägga under­visningen i stort
JFR rektor
studierektor (för/på/vid något)
studierektor (för något)
studierektor (något)
studierektor (vid något)
nu­mera vanligen om person med liknande upp­gifter på hög­skole­institution m.m.
belagt sedan 1870