publicerad: 2021  
styv styvt styva
adjektiv
1 som inte lätt böjs
MOTSATS mjuk 1, slak JFR stel
fingrarna var styva av köld; tyget var tjockt och styvt
äv. (om far­tyg) som inte lätt kränger
en styv segel­båt med mycket bar­last
äv. bildligt i ut­tryck för en­vishet eller dylikt var­dagligt
han höll styvt på sina rättigheter (adverbial)
styv i korken se kork
visa sig på styva linan se lina
belagt sedan 1579; av lågtyska stif med samma betydelse; besläktat med lat. stipa´re 'pressa samman', i t.ex. stipendium; jfr ur­sprung till stolpe
2 tämligen stark om vind
styv bris; styv kuling
belagt sedan 1788
3 var­dagligt duktig om person el. (någon gång) handling
styv (i något) styv (på att+verb)
hon är styv i matte; en styv prestation
belagt sedan 1674
4 ansträngande
ett styvt arbete
äv. hård­arbetad särsk. om jord
styv lera
belagt sedan 1561
5 något ålderdomligt vanligen i adverbiell an­vändning dryg
en styv timme; styvt en timme (adverbial)
belagt sedan 1688