publicerad: 2021  
stålverk stål­verket, plural stål­verk, bestämd plural stål­verken
stål|­verk·et
substantiv
stå`lverk
industriell an­läggning för fram­ställning och bearbetning av stål
stålverksarbetare
belagt sedan 1655