publicerad: 2021  
stålull stål­ullen
stål|­ull·en
substantiv
stå`lull
trådig massa som erhålls vid svarvning av stål anv. för polering av metall­föremål, slipning av trä m.m.
den brända kastrullen kunde ren­göras med lite stål­ull
belagt sedan 1900