publicerad: 2021  
ståndare ståndaren, plural ståndare, bestämd plural ståndarna
stånd·ar·en
substantiv
stån`dare
hanligt köns­organ hos frö­växt där pollenet produceras
JFR pistill
ståndarknapp; ståndarmjöl; ståndarsträng
ståndare och pistiller
belagt sedan 1742