publicerad: 2021  
ställa samman ställde ställt, presens ställer
verb
[sam`-] el. [sam´-]
ofta fast sammansättn., se sammanställa bringa samman för att åstad­komma ett ordnat material av någon större mängd spridda upp­gifter; särsk. för att upp­nå över­skådlighet in­för presentation eller dylikt
någon ställer samman något/några
någon ställer samman något
någon ställer samman några
ställa samman detalj­uppgifter från olika håll; ställa samman sina iakt­tagelser
äv. med ton­vikt på resultatet
ställa samman ett informations­material
belagt sedan 1784
ställa sammansammanställande, sammanställning