publicerad: 2021  
störa sig störde stört, presens stör
verb
stö`ra sig
var­dagligt bli irriterad
någon stör sig (någon/något)
någon stör sig (någon)
någon stör sig (något)
hon störde sig på hans själv­säkerhet
belagt sedan 1992
störa sigstörande