publicerad: 2021  
störningsjour störnings­jouren störnings­jourer
stör·nings|­jour·en
substantiv
stö`rningsjour
jourtjänst dit man kan vända sig om man har problem med störande grannar
de stora kommunala bostads­bolagen har en gemensam störnings­jour
belagt sedan 1985