publicerad: 2021  
procent procenten, plural procent, bestämd plural procenten
pro·cent·en
substantiv
procen´t
hundradel
procentsiffra; felprocent; svarsprocent
en procent (av något/några)
en procent (av något)
en procent (av några)
över 80 procent av de röst­berättigade röstade vid riksdags­valet; hälften av de till­frågade, allt­så 50 procent, svarade på enkäten
spec. om ränte- el. vinst­procent (ibland obestämt)
vad får du för procent?; de har procent på vin­sten
spec. äv. i ut­tryck för grad av engagemang m.m.
hon ställer all­tid upp till hundra procent
belagt sedan 1618; av tyska Prozent med samma betydelse; till ita. per cento, lat. pro cen´tum 'för, på hundra'